בחרו את הדירה שלכם

לחצו על הדירה או הקומה הרלוונטיים לצפיה בתוכניות ובפרטים:
המחירים כוללים מע"מ והצמדה

דירה מחיר למשתכן לבחירה

דירה שנמכרה ו/או שוק חופשי

פנטהאוז

6חדרים

דירה47

מיני פנטהאוז

5חדרים

דירה46

מיני פנטהאוז

5חדרים

דירה45

מיני פנטהאוז

5חדרים

דירה44

מיני פנטהאוז

5חדרים

דירה43

מיני פנטהאוז

5חדרים

דירה42

מיני פנטהאוז

5חדרים

דירה41

6חדרים

דירה40

4חדרים

דירה39

4חדרים

דירה38

3חדרים

דירה37

3חדרים

דירה36

6חדרים

דירה35

4חדרים

דירה34

4חדרים

דירה33

3חדרים

דירה32

3חדרים

דירה31

6חדרים

דירה30

4חדרים

דירה29

4חדרים

דירה28

3חדרים

דירה27

3חדרים

דירה26

6חדרים

דירה25

4חדרים

דירה24

4חדרים

דירה23

3חדרים

דירה22

3חדרים

דירה21

6חדרים

דירה20

4חדרים

דירה19

4חדרים

דירה18

3חדרים

דירה17

3חדרים

דירה16

6חדרים

דירה15

4חדרים

דירה14

4חדרים

דירה13

3חדרים

דירה12

3חדרים

דירה11

6חדרים

דירה10

4חדרים

דירה09

4חדרים

דירה08

3חדרים

דירה07

3חדרים

דירה06

6חדרים

דירה05

4חדרים

דירה04

3חדרים

דירה03

3חדרים

דירה02

3חדרים

דירה01

דירה47

6חדרים

פנטהאוז

דירה46

5חדרים

מיני פנטהאוז

דירה45

5חדרים

מיני פנטהאוז

דירה44

5חדרים

מיני פנטהאוז

דירה43

5חדרים

מיני פנטהאוז

דירה42

5חדרים

מיני פנטהאוז

דירה41

5חדרים

מיני פנטהאוז

דירה40

6חדרים

דירה39

4חדרים

דירה38

4חדרים

דירה37

3חדרים

דירה36

3חדרים

דירה35

6חדרים

דירה34

4חדרים

דירה33

4חדרים

דירה32

3חדרים

דירה31

3חדרים

דירה30

6חדרים

דירה29

4חדרים

דירה28

4חדרים

דירה27

3חדרים

דירה26

3חדרים

דירה25

6חדרים

דירה24

4חדרים

דירה23

4חדרים

דירה22

3חדרים

דירה21

3חדרים

דירה20

6חדרים

דירה19

4חדרים

דירה18

4חדרים

דירה17

3חדרים

דירה16

3חדרים

דירה15

6חדרים

דירה14

4חדרים

דירה13

4חדרים

דירה12

3חדרים

דירה11

3חדרים

דירה10

6חדרים

דירה09

4חדרים

דירה08

4חדרים

דירה07

3חדרים

דירה06

3חדרים

דירה05

6חדרים

דירה04

4חדרים

דירה03

3חדרים

דירה02

3חדרים

מפרטי מכר

בניין

מס דירה

קומה

מס׳ חדרים

מ״ר דירה

מ״ר מרפסת

מס׳ מחסן

מ״ר מחסן

חניה

כיווני אוויר

מחיר

לצפיה

' , base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))) } , format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }) } return function(table, name) { if (!table.nodeType) table = document.getElementById(table) var ctx = {worksheet: name || 'Worksheet', table: table.innerHTML} window.location.href = uri + base64(format(template, ctx)) } })(); jQuery(document).ready(function() { var timer = null; // Input From jQuery(".single-filter.fix input#price_from").on("keyup", function() { clearTimeout(timer); var priceFrom = jQuery(this).val(); var priceTo = jQuery(".single-filter.fix input#price_to").val(); //console.log(priceFrom); //console.log(priceTo); timer = setTimeout(function() { if (priceTo === "") { //console.log("Price To is Empty"); jQuery("#apartment-table").find(".single-apartment-table").each(function() { var tablePrice = jQuery(this).attr("data-price").replace(/[^A-Z0-9]/gi,''); tablePrice = tablePrice.replace("₪", ""); //console.log(tablePrice); if(tablePrice > priceFrom) { jQuery(this).show(); } else { jQuery(this).hide(); } }); } else { jQuery("#apartment-table").find(".single-apartment-table").each(function() { var tablePrice = jQuery(this).attr("data-price").replace(/[^A-Z0-9]/gi,''); tablePrice = tablePrice.replace("₪", ""); //console.log(tablePrice); if(tablePrice > priceFrom && tablePrice < priceTo) { jQuery(this).show(); } else { jQuery(this).hide(); } }); } }, 1000); }); // Input To jQuery(".single-filter.fix input#price_to").on("keyup", function() { clearTimeout(timer); var priceTo = jQuery(this).val(); var priceFrom = jQuery(".single-filter.fix input#price_from").val(); //console.log(priceFrom); //console.log(priceTo); timer = setTimeout(function() { if (priceFrom === "") { //console.log("Price To is Empty"); jQuery("#apartment-table").find(".single-apartment-table").each(function() { var tablePrice = jQuery(this).attr("data-price").replace(/[^A-Z0-9]/gi,''); tablePrice = tablePrice.replace("₪", ""); //console.log(tablePrice); if(tablePrice > priceTo) { jQuery(this).show(); } else { jQuery(this).hide(); } }); } else { jQuery("#apartment-table").find(".single-apartment-table").each(function() { var tablePrice = jQuery(this).attr("data-price").replace(/[^A-Z0-9]/gi,''); tablePrice = tablePrice.replace("₪", ""); //console.log(tablePrice); if(tablePrice > priceFrom && tablePrice < priceTo) { jQuery(this).show(); } else { jQuery(this).hide(); } }); } }, 1000); }); });

5 השלבים לרכישה במחיר למשתכן

01

הצגת הפרויקט

מזל טוב ובשעה טובה! חלומה של כל משפחה ישראלית הינו בית, ואנו בטעמן נדלן שמחים לקחת חלק בהגשמתו. חברת השיווק 'סלע שקד' תפנה לזוכים בדוא"ל ובאתר האינטרנט של הפרויקט להעברת כל המידע על הפרויקט, הדירות המוצעות בו המפרטים, תוכניות מכר, הסכם מכר ונספחיו על מנת שתגיעו מוכנים לשלב בחירת הדירה

02

קביעת פגישה אישית

הזימון לפגישה ובחירת הדירה תעשה בהתאם למספר הסידורי אותו קיבלתם בתוצאות ההגרלה. ככל שמיקומכם בהגרלה גבוה יותר ההיצע יהיה גדול יותר, טרם הפגישה גבשו החלטה לגבי הדירה אותה תרצו לרכוש (מס' בניין, דירה). בידקו במלאי הדירות באתר אלו דירות נותרו פנויות, מומלץ להכין רשימת עדיפויות של כמה אופציות רצויות לבחירה. מעת לעת החברה תעדכן באתר את מלאי הדירות הנותרים.

03

הזדהות ויפוי כוח

במעמד בחירת הדירה עליכם להציג את האישורים הנדרשים לרבות הודעת זכייה ותעודת זהות/דרכון (לא רישיון נהיגה). אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע, עליו להגיע עם ייפוי כח חתום ע"י עורך דין. במקרה ושני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג, הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד עפ"י נוסח החברה.

04

זמן ומהלך הפגישה

ע"פ הוראות משרד השכון לכל זוכה יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית עם נציג החברה ובסיומה יהיה עליו להודיע את החלטתו ביחס לדירה שנבחרה על ידו לרכישה. במעמד החתימה על טופס בחירת הדירה תשולם מקדמה בסך 2000 ₪ על חשבון הדירה הנבחרת במעמד הבחירה יהיה נוכח נציג חברת הבקרה מטעם משרד הבינוי השיכון.

05

חתימת הסכם מכר

החתימה על חוזה הרכישה תתבצע במעמד הבחירה (לזוכים שיהיו מעוניינים בכך) או בפגישה נפרדת שתתקיים בתוך 30 יום ממעמד בחירת הדירה. במעמד החתימה יידרשו הזוכים לחתום על חוזה הרכישה וכל המסמכים הנלווים. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו השונים נבדקו ואושרו ע"י חברת בקרה מטעם משרד הבינוי והשיכון, ואין בסמכות היזם להשיג או לערוך שינויים כלשהם בנוסח החוזה או נספחיו וכן לא לנהל לגביהם משא ומתן כלשהו. במעמד חתימת החוזה תשולם שכר טרחת עו"ד ע"ס 5000 ₪ בתוספת מע"מ אן סך השווה למחצית האחוז מהתמורה בתוספת מע"מ לפי הנמוך מבינהם

מסמכים

 להצגה והורדה לחצו על המסמך הרלוונטי:

חוזה מכר​

ייפוי כוח לזוכה
שאינו יכול להופיע

אישור זכויות

לוח תשלומים

חתימת חוזה
לייפוי כוח נוטריוני

היתר

דברים שחשוב לדעת

חובה להביא למפגשים האישיים את המסמכים הבאים:

1. תעודת זהות של כל הזוכים + צילום

2. תעודת זהות בתוקף

3. אישור זכייה

4. המחאה ע״ס 2,000 ₪

5. תשלום עבור שכר עו"ד כפי שנקבע ע"י
משרד השכון ע"ס 5,000 ₪ בתוספת מע"מ
או סך השווה למחצית האחוז מהתמורה
בתוספת מע"מ לפי הנמוך מבינהם

את פרויקט SKY
מלווה בנק הפועלים

את פרויקט AVENUE
מלווה בנק לאומי

פרויקט SKY קיבל
היתר חפירה בינואר 2021
ומועד מסירת הדירות
נקבע ל-15.4.24

פרויקט AVENUE קיבל
היתר חפירה ביוני 2021
ומועד מסירת הדירות
נקבע ל-15.6.24

החוזה המפרט וכלל המסמכים המשפטיים נבדקו ואושרו ע"י משרד השיכון ומשרד הבקרה והם אינם ניתנים לשינויים

שאלות ותשובות

בחירת הדירה נעשית במפגשים האישיים.

 תאריכי המפגשים האישיים נועדו להעניק לכל אחד ואחת מהזוכים הזדמנות לקבל את הדירה המתאימה לו. מכיוון שהמפגשים נקבעים לפי המספר הסידורי, דחיית מפגש אישי אינה מתאפשרת. יש להגיע למפגש האישי לפי המועד שנקבע מראש. עם זאת, ניתן ליצור קשר עם המוקד הטלפוני המיוחד שנפתח עבורכם, על מנת לנסות למצוא פתרון במקרים חריגים

בשל אופי ההגרלה, יתכן מצב שבו הדירה הספציפית שרציתם נבחרה על ידי זוכים קודמים בהגרלה. לכן, אנו ממליצים לבחור לפחות 5 דירות בפרויקט. אנא וודאו שבחרתם כמה שיותר אופציות לדירה לפני שתגיעו למפגש האישי.

אורך המפגש האישי – 45 דקות – נקבע מראש על ידי משרד השיכון ונועד לתת לכולם הזדמנות שווה. לא ניתן יהיה להאריך את המפגש מעבר לזמן שנקבע.

שני בני הזוג הזוכים חייבים להיות נוכחים במפגש בחירת הדירה. אנו מבקשים שתעשו כל מאמץ על מנת להגיע למפגשים יחד, כדי לנהל את התהליך באופן הטוב והמהיר ביותר. אם אחד מכם לא יכול להגיע, עליו לצייד את בן הזוג בייפוי כוח מאומת על ידי עורך דין. אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע, ניתן לשלוח נציג עם ייפוי כח נוטריוני. יש לצייד את מיופה הכח עם תעודות זהות של שני בני הזוג הזוכים,  

כן, ובתנאי שבן המשפחה מצטייד מראש בייפוי כח נוטריוני. יש לצייד את מיופה הכח עם תעודות זהות של שני בני הזוג הזוכים, תעודת זכאות בתוקף, ההודעה על הזכייה המחאה על סך 2000 שח 

 

לא ניתן יהיה להחליף דירה לאחר המפגש האישי בו תבחרו דירה.

ישנם ארבעה שלבים עיקריים לביטול זכייה וזכאות לדירה:

 1 .עם קבלת ההודעה על זכייה, ניתן לבטל אותה באמצעות אתר האינטרנט של משרד השיכון עם שם המשתמש והסיסמה. 

2 .ניתן לבטל את הזכייה לפני המפגשים האישיים ובחירת הדירה דרך האתר של משרד השיכון. 

3 .לאחר שנבחרה דירה ושולמה מקדמה, ניתן יהיה לבטל את הדירה אולם המקדמה לא תוחזר.

4 .לאחר חתימה על החוזה, ניתן יהיה לבטל את רכישת הדירה, לפי התנאים המצוינים בחוזה.

 זוכי ההגרלות של ״מחיר למשתכן״ זכאים לקבל משכנתא בתנאי מימון מיוחדים. כדי לקבל את התנאים הייחודיים המגיעים לכם, עליכם לפנות לאחד הבנקים או ליועצי משכנתאות עצמאיים, 

עם המידע הבא: 

1 .אישור הזכייה 

2 .מחיר הדירה בה אתם מעוניינים

3 .ציון ההון העצמי שיש ברשותכם  

לאחר שהחוזה על הדירה נחתם, היזם ומשרד השיכון לא יכולים לבטל את הזכייה ואת החוזה שנחתם. 

עם זאת, חשוב לזכור כי הזכייה והזכאות לדירה יבוטלו אוטומטית במקרים הבאים: 

1 .אי התייצבות למפגשים האישיים.

 2 .במקרה בו לא תבחרו דירה במהלך המפגש האישי, שימשך עד 45 דקות. 

 3 .במקרה בו לא תחתמו על חוזה בתקופה של עד 30 ימים מיום בחירת הדירה. 

שואפים גבוה? השאירו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם

שואפים גבוה?
התקשרו עכשיו:
דילוג לתוכן